Arsanıza Ev Yapmak İçin Bilmeniz Gerekenler

Arsanıza Ev Yapmak İçin Bilmeniz Gerekenler
manage

Arsanıza Ev Yapmak İçin Bilmeniz Gerekenler

Kendi evinin sahibi olmak herkesin hayalidir. İnsanların sürekli olarak bir arsa alma eğiliminde bulunuyor olmalarının temel nedeni de budur. Arsa satın alan insanlar ilerleyen süreçlerde söz konusu arsa üzerinde kendi evlerini yapmaya başlamaktadır. Ancak arsaya ev yapmak, sanıldığı gibi yalnızca bireyin kendisinin inisiyatifinde bulunan bir durum değildir. 

Arsaya ev yapmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı hususlar, alınması gereken bazı onaylar vardır. 

Arsaya Ev Yapmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Öncelikle bir arsaya ev yapabilmek için söz konusu olan arsanın planlı alanlarda yer alması gereklidir. Buna ek arsanın imar durumunda “ konut” yazıyor olması da bu konuda aranan şartlardan biridir. Bu ibarelerin yer aldığı belgeyi, yani imar durumu belgesini temin etmek isteyenlerin ise belediyeye başvurmaları yeterlidir.

Arsaya Ev Yapmak İçin Gerekli İzinler

Yukarıda verilen şartların karşılanıyor olması, arsa üzerine ev yapmak için yeterli değildir. Bunun dışında karşılanması gereken bazı izinler de mevcuttur. 

Söz konusu izinlerin ve belgelerin ise yine aşağıda verildiği şekilde listelenmesi mümkündür.

• Ruhsat için başvuru dilekçesi,
• İmar durumunu gösteren ve belediyeden alınacak belge,
• Tapu,
• Kadastro Müdürlüğünden alınacak aplikasyon belgesi,
• Oda onaylı mimari proje,
• Sicil belgesi (mimarlar ve inşaat & elektrik mühendisleri odası onaylı)
• Betonarme statik proje,
• Elektrik tesisatı projesi,
• Sıhhi tesisat projesi,
• Zemin etüd raporu,

Yukarıda verilen izin belgeler, talep edilenlerin yalnızca bir kısmını oluşturmaktadır. Bunların ötesinde gerekli olan bilgiler ile ilgili detaylara, doğrudan gayrimenkul danışmanı aracılığı ile ulaşmak daha sağlıklı olacaktır. Bunun temel nedeni söz konusu belgeler ile ilgili bazı özel durumların var olmasıdır. 

İnşaat Süreci

Arsaya ev yapmak isteyen ve bunun için gerekli izinleri ve belgeleri temin eden kişilerin inşaat sürecine geçmeleri mümkündür. İnşaat süreci, kanuni açıdan bakıldığında inşaat ruhsatının belediyeden alınmasının üzerinden 2 sene geçmeden başlamalıdır. Bu sürecin zamanaşımı süresi ise 5 yıldır. 5 yıl içerisinde söz konusu yapının bitirilmiş olması gereklidir.

Yukarıda verilen durumları karşılamayan, yani 2 yıl içerisinde başlanmayan ya da 5 yıl içerisinde tamamlanmayan inşaatlar için söz konusu ruhsat hükümsüz olacaktır. Ruhsatın hükümsüz olması demek, sürecin yeni baştan alınması demektir.

İnşaatın Tamamlanması

Ev inşaatının tamamlanması, söz konusu sürecin bittiği anlamına gelmemektedir. Sürecin sona erdirilmesi, yani kat mülkiyeti tapusunun alınabilmesi için ilk önce iskânbelgesinin alınması gereklidir. Bu belgenin de yine ilgili belediyeden alınması mümkündür.

Bu belgenin alınabilmesi, öncelikle belediye ekiplerinin gerekli araştırmaları yapmalarına bağlıdır. Yani arsaya ev yapmak isteyen ve inşaat sürecini bitiren kişilerin, söz konusu sürecin proje çerçevesinde bitirildiğine dair verilen belediye iznini beklemeleri gereklidir. Bunun temel sebebi belediyeden gerekli iznin alınmaması durumunda iskân izninin çıkmamış olmasıdır. Bu ise söz konusu yapının tapuda arsa olarak görünmeye devam etmesi anlamına gelen bir ifadedir. 

Arsaya Ev Yapmak ve Maliyeti

Yukarıda verilen bilgilerin tamamı arsaya ev yapma süreci ile ilgili dikkat edilmesi ya da bilinmesi gereken bilgilerdir. Ancak bir de bu süreç ile ilgili merak edilen maliyet konusu mevcuttur. Çoğu kişinin arsaya ev yapma maliyeti üzerine araştırma yapıyor olması ise bu durumun göstergesidir. Söz konusu soruya yönelik bilgiler ise aşağıda ele alındığı gibidir.

Öncelikle arsaya ev yapmak isteyen kişilerin ödemeleri gereken bir inşaat maliyeti mevcuttur. Metrekare bazlı olarak belirlenen ve yine bu çerçevede şekillenen söz konusu maliyetin ayrıca binanın formuna, boyutuna ve taşıdığı özelliklere bağlı olarak değiştiği de bilinmelidir. Bu konu ile ilgili veriler ise yıllık olarak güncellenmektedir.