Müstakil Ev Yaptırmanın Ortalama Maliyeti

Müstakil Ev Yaptırmanın Ortalama Maliyeti
manage

Müstakil Ev Yaptırmanın Maliyeti

Müstakil ev sahibi olmak günümüzde çoğu kişinin en büyük isteklerinden biridir. Bunun temel nedeni, müstakil evin insanlara talep ettikleri o yalıtılmış yaşamı sunmasıdır. 

Özellikle ev hayatının gizliliğine önem veren ve bu çerçevede söz konusu hayatı muhafaza etmek isteyen kişilerin müstakil ev yaptırmak istemelerinin temel nedeni budur. Peki, müstakil ev fiyatları nelerdir? 

Müstakil Ev Maliyeti

Müstakil ev yaptırmak isteyen kişilerin karşılarına çıkan ilk maliyet, şüphesiz bakanlık tarafından düzenli olarak güncellenerek açıklanan inşaat maliyetleridir. Maliyetlerin düzenli olarak güncellenmesi, sürekli takip etme durumunu zorunlu hale getiren en temel unsurdur.

Düzenli olarak güncellenen inşaat maliyetleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenmekte ve açıklanmaktadır. Açıklanan bu maliyetlerin ise kendi içerisinde bazı kriterlere sahip olduğunu ve bu kriterler çerçevesinde güncellendiğini söylemek mümkündür. 

Söz konusu sınıflandırma kriterleri şunlardır;

• 1. İnşaat sınıfı,
• 2. İnşaat sınıfı,
• 3. İnşaat sınıfı,
• Metrekare sınırı

Bakanlık tarafından sunulan ve lüks inşaat çerçevesinde şekillendirilen metrekare olarak ise en az 100 metrekarelik bir alanı kapsayan betonarme ev için belirlenen fiyatlar aşağıda verildiği gibidir.

Lüks inşaat karkası (iskeleti) bakanlıkça belirlenen 2021 yılı inşaat bedeli;

Betonarme Karkas 

Orta: 2130,01

Asgari: 2007,75

Azami: 2252,75

Yukarıda verilen bedeller, bir inşaatta metrekare baz alınarak biçilen bedellerdir. Yani 2021 yılı için lüks inşaat metrekare ücretlerinin asgari, azami ve ortalama tutarları yukarıda verildiği gibidir. 

Talep edilen evin metrekaresi ile bu tutarların çarpılması sonucunda elde edilen tutar ise, evin genel kaba inşaat bedeliniortaya çıkartmak için yeterlidir.

Müstakil ev yapmak isteyen kişilerin yukarıda verilen tutarlar göz önünde bulundurularak ödeyecekleri tutar; 100 metrekarelik bir ev için ortalama 213.001 TL civarındadır. Özellikle evin iç tasarımı için gerekli olan unsurlar da göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu tutarın katlanacağını, evin maliyetinin artacağını söylemek mümkündür.

Aynı hesabın 1. Sınıf olarak görülen bir ev inşaatı için yapılması sonucunda ortaya çıkan veriler ise yine aşağıda yer aldığı gibidir.

1. sınıf inşaat karkası (iskeleti) bakanlıkça belirlenmiş olan 2021 yılı inşaat bedeli:

Asgari: 1267,65 

Orta: 1330,19

Azami: 1392,73

Müstakil ev yaptırmak isteyen kişiler için yine özellikle belirtmek gereklidir ki, bu tutarlar metrekare bazlı biçilen tutarlardır. Yine söz konusu tutarlar kaba iskelet için belirlenmiştir. Evin iç tasarım ve donanımının bu tutarlara dâhil olmadığını söylemek mümkündür.

Yukarıda verilen azami, orta ve asgari tutarlar da göz önünde bulundurulduğunda, 2021 yılı için 1. sınıf 100 metrekarelik bir evin kaba (iskelet) maliyeti, ortalama 133.000 L civarındadır. Tabii ki bu tutar, yalnızca kaba inşat için belirlenmiş olan tutardır. 

Bunun dışında var olan maliyetler ise aşağıda verildiği gibidir.

1. Arsa Maliyeti: Müstakil ev yaptırmak isteyen kişilerin öncelikle arsa sahibi olmaları gereklidir.
2. Tesisat Maliyeti: Tesisat, bir ev için olmazsa olmazlardandır. Ancak bakanlık tarafından belirlenmişolan tutara tesisat maliyeti dâhil değildir.
3. Peyzaj: Müstakil evin istenmesinin en temel nedeni bahçe tutkusudur. Bu sebeple müstakil ev yaptırmak isteyen kişilerin bahçe alanı için de belirli bir maliyeti gözden çıkarmaları gereklidir.
4. İşçilik: Elbette ki inşaatların ve konutların olmazsa olmazları çalışanlar, emek verenlerdir. Bu sebeple müstakil ev maliyetlerinde işçiliğin sayılmaması işten dahi değildir.

Yukarıda verilenlere özet olarak şunu söylemek mümkündür; müstakil ev yaptırmak isteyen kişilerin maliyetleri minimize etmelerinin en temel yolu, profesyonel bir firma ile çalışmaktır. Söz konusu unsurların tamamını karşılayan firma, yoğun iş hacminden dolayı daha düşük maliyetler ile daha profesyonel sonuçlar ortaya çıkartabilecektir.