Tapu Harcı ve Masrafları

Tapu Harcı ve Masrafları
manage

Tapu Harcı ve Masrafı Nedir?

 

Tapu harcı vergileri ve masrafları, alım satımı yapılacak satışın, bütün gayrimenkuller için (konut, iş yeri, tüm ticari taşınmazlar, arsa, tarla, arazi ve vb.) tapuda beyan edilen alım satım bedelin % 4’ü olarak hesaplanan bir harç vergisidir. Tapu harç vergi bedeline ilave olarak 2020 yılı için 178,50 TL döner sermaye vergi bedeli de tahsis edilmektedir.

Tapu Harcı Bedelini Kim Ödemelidir?

 

Tapu harç vergi bedeli, kanuna göre yarı yarıya eşit olarak yani her alıcı ve satıcı tarafından satış fiyatının%2’si oranında tapu harcı tahsis edilir. Fakat bu oranlar anlaşmaya göre değişebilir aksi takdirde taraflarca kararlaştırılmadıkça eşit olarak paylaşılır.

Tapu Harcı Nasıl Hesaplanır?

 

Tapu harç vergi hesaplaması, tapu müdürlüğüne alıcı ve satıcı tarafından belirlenen satış bedeli üzerinden belirtilir. Örneğin, satılacak gayrimenkulün alım ve satım bedelinin tapuya 100 bin TL olarak satış beyan edilmesi tutar üzerinden hesaplanır. Alım satım tutar beyan edilmesi durumunda hem alıcı hem de satıcı (100,000*%2) 4,000 TL tapu harç bedeli olarak taraflar tarafından ödenmesi gerekir.  

Tapu Harcı Nerelerde Ödenebilir?

 

Tapu harç bedeli, tapu dairesinin anlaşmalı bankalar, posta ofisleri ve gelir idare online merkezlerine ödemesi yapılabilir ve de online olarak anlaşmalı bankalar üzerinden ve belli ATM ler aracılığı ile de tapu harç bedellerini ödeyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için irtibata geçini veya bilgi için tıklayınız!